Promote Thread: Màn hình 18:9, không bàn phím vật lý: BlackBerry Ghost và Ghost Pro sẽ ra mắt dưới tên Evolve và Evo

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.